Subscribe now for the Alumniday!

Mail

NL

Welkom op de IDEa-association website. IDEa is een vereniging door en voor de alumni van Industrial Design aan de Technische Universiteit van Eindhoven. We stellen ons als doel om alumni in contact te brengen en te houden. Dit voor gezelligheid maar bovenal om een platform te bieden voor de uitwisseling van expertise en ervaringen. Verder proberen we alumni op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de industrie en in de academische omgeving. We hopen bij te dragen aan het sterk neerzetten van het profiel Industrial Designer Eindhoven in onze regio, op nationaal en internationaal niveau.

Binnenkort zal deze website verder ontwikkeld worden om bij te dragen aan deze verschillende doelstellingen. Alumni kunnen zich vast actief aansluiten bij de vereniging door zich aan te melden bij ons LinkedIn netwerk. Dit kan gemakkelijk door de link te volgen.

EN

Welcome to the IDEa-association website. IDEa is an association by and for alumni of Industrial Design, Eindhoven University of Technology. We like to bring and keep alumni together, not just because we like to catch up every now and then, but to create a ground for exchange of expertise and experiences. Furthermore we hope to make sure that alumni keep each other up to date about developments in industry and in the academic environment. We would like to contribute to bringing forward a distinct profile of the Industrial Designer Eindhoven, in our region, on national and international level.

This website will be further developed to contribute to these goals. Alumni can join our LinkedIn community. Please follow the provided link.

word lid van het IDEa netwerk :

Mail

: join the IDEa network

word lid van IDEa op LinkedIn :

LinkedIn

: join IDEa on LinkedIn